PROJEKT BLAHOSLAVENÍProjekt "BLAHOSLAVENÍ" je putovní výstava fotografií a výtvarných prací klientů s kombinovaným postižením. Od října 2013 do března 2016 výstava probíhala na mnoha místech Prahy i České republiky. Univerzita Karlova Praha; Senát ČR; Mezinárodní centrum duchovní obnovy Hejnice; Barokní refektář Dominikánského kláštera sv. Jiljí; Sborový dům Brniště; Novoměstská radnice Praha; Národní knihovna Karolínum; atd, atd ...