FYZIKA

Pokud zkoumáte a snažíte se odhalit základní přírodní zákony, kterými se řídí celý vesmír i atomy v našem těle, ocitnete se náhle uprostřed úžasného dobrodružství fyziky. 
V následujících videích jsou obsaženy střípky poznání z Obecné teorie relativity a nástin, jak málo toho o světě kolem nás víme.

Pár slov k relativitě (mládeži přístupno)

Kosmologický červený posuv - realita nebo fikce ?

Symetrie - půvabné vládkyně všehomíra

Fyzika jako přírodní věda má velmi blízko k filosofii. Každá úspěšná fyzikální teorie má solidní filosofický základ. U některých z nich zatím zůstal neobjeven :-) .

V Platónově podobenství o jeskyni nevidíme jen stíny, ale zároveň prostřednictvím fyziky zkoumáme i zdroj světla a tím i sami sebe. 

Platónovu jeskyni může tímto způsobem opustit každý z nás....

.